Ние сме асоциация за лица с интелектуални затруднения „Вяра, Надежда, Любов” град Перник. Изцяло неправителствена организация, създадени в България през 1996 г. от родители на лица с увреждания, по чиято инициатива по-късно се разкриват двата центъра за деца и лица със специални потребности – ДЦ „Добро сърце” през 1996 г. и Дневен център за възрастни с увреждания през 2006 година..

Ние прилагаме първата по рода си, в България, методика за осъществяване на арт терапия, чрез средствата на изобразителното изкуство при хора с ментални проблеми.

Авторът на тази методика е Татяна Китанова, по настоящем Председател на експертния съвет на АЛИЗ, започва  паралелно прилагане на този тип терапия, в дневните центрове и в Школата по приложно изкуство към детския комплекс. Там в творчески организирана среда, заедно със свои връстници от арт групата на Т. Китанова, започват първите социално и арт терапевтични сесии за деца и лица с проблеми в развитието.

Благодарение на системата за арт терапия, нашите приятели с интелектуални затруднения, постигат много добри резултати и творбите им са представяни в множество изложби.