Мисията ни е активно да се застъпваме за достоен живот на хората с увреждания и техните семейства. Да предложим нови социални услуги и новаторски решения чрез модернизиране на формите за работа, отстояване на правата, недискриминация и адаптиране на добрите европейски практики.