Ние в АЛИЗ се радваме на всяка помощ и подкрепа, за да имаме възможност да продължим да работим с нашите приятели в неравностойно положение.

Събираме средства за да можем да ремонтираме нашето теорческо пространство , да осигурим топлина през зимата и да можем да закупуваме матеряли като бои, платна, четки, глина и др. и да продължим да развиваме творческите способности и да помагаме на младежите в неравностойно положение да бъдат самостоятелни и да имат възможност да развиват своите двигателни и когнитивни умения.

Банкова сметка:

Юробанк България АД

IBAN: BG77 BPBI 7947 1088 6700 01

BIC: BPBIBGSF

Китан Захариев Китанов

За АЛИЗ – Асоциация за лица с интелекуални затруднения – ПЕРНИК